Business matching

Business matching
Hoe kunnen ondernemers elkaar versterken en samen tot nieuwe oplossingen komen? Apples of Orange brengt bedrijven bij elkaar die samen kunnen scoren. We doorlopen daarbij het volgende proces - waarbij vertrouwelijkheid en strikte geheimhouding gegarandeerd is:

  • Met welke bedrijven ziet u kansen om tot nieuwe PMC's en oplossingen te komen? En welke bedrijven acht Apples of Orange interessant voor u?
  • Apples of Orange legt vervolgens - als onafhankelijk intermediair - de contacten met de geselecteerde bedrijven voor (mogelijke) samenwerking.
  • We analyseren beide bedrijfsstrategieën. Op basis daarvan bepalen we of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een vervolggesprek.
  • Bij voldoende aanknopingspunten organiseren we een brainstormsessie met de beslissers van beide bedrijven - voorbereid en voorgezeten door Apples of Orange.
  • Op basis van de resultaten uit de brainstormsessie vullen beide bedrijven hun samenwerking en gezamenlijke verkoopstrategie verder in - indien gewenst onder begeleiding van Apples of Orange.

Vorm van verkoop
Als bedrijven samen succesvol een nieuw product of een nieuwe dienst vermarkten praten we over Enterprise Selling. Senseo (van Philips en Douwe Egberts) is hiervan een van de bekendste voorbeelden. Via Business Matching maken we uw bedrijf ook succesvol in Enterprise Selling. Uiteindelijk ook gewoon een vorm van verkoop.

Business matching