Monitoring

Monitoring
Als bedrijf ben je continu bezig met verbeteringen. Vernieuwingen. Maar de omgeving waarin je opereert verandert ook voortdurend. Het 'umfeld' van je bedrijf is de belangrijkste toetssteen van hoe je als organisatie presteert. Wat vinden je klanten van je service? Wat is je imago bij je stakeholders? Je ontkomt er daarom als bedrijf niet aan structureel op een aantal parameters te monitoren. De enige manier om te toetsen of uw doorgevoerde veranderingen of vernieuwingen daadwerkelijk resultaat hebben.

Apples of Orange beschikt over bewezen en praktisch inzetbare onderzoeksmethodieken op het gebied van:

  • Imago- en/of naamsbekendheidonderzoek
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Leverancierstevredenheidsonderzoek