Communicatieconcept

Iedere ondernemer erkent het belang van goed communiceren met de markt. Maar dit lukt alleen als al uw communicatie 'op dezelfde leest geschoeid is'. Eenzelfde vertrekpunt voor al uw communicatiemiddelen. Maar ook voor de gesprekken die u met klanten voert. En voor hoe u offertes opstelt en aanbiedt.

Wat is het precies?
Het communicatieconcept is gebaseerd op uw bedrijfsidentiteit, uw ambities en businesskansen. Apples of Orange maakt uw bedrijfsidentiteit visueel en uitdraagbaar naar verschillende doelgroepen. Het communicatieconcept kent een creatief en een inhoudelijk deel. In beelden, stijl/vormgeving en tone of voice (bijvoorbeeld weer te geven in headings en slogan) vormt het de basis voor al uw communicatie-uitingen. Inhoudelijk leggen we met elkaar vast hoe we wel en vooral ook hoe we niet naar buiten toe treden.

Resultaat
Een goed communicatieconcept raakt!  En zorgt er voor dat alle verschillende manieren van communicatie met de markt versterkend werken. Pas dan praten we echt over branden.