Identity Eye

Identity Eye
Apples of Orange werkt met een vaste methodiek om tot de identiteit van uw organisatie te komen: Identity Eye. Deze visualiseert - in de vorm van een oog - de identiteit van uw bedrijf:

  • De ziel; wat is de ziel, de kern van ons bedrijf? Wat is onze positionering in het krachtenveld waarin we opereren?
  • De bewijsvoeringen; wat moeten we als bedrijf doen om deze positionering waar te maken?
  • De karaktereigenschappen; en wat is dan ons karakter? Wat is onze merkpersoonlijkheid?

 

Identity Eye


Onderstaand model schetst het proces dat we met de 'zielgevers' van uw bedrijf doorlopen:

De ziel

 

Het resultaat
Uw eigen Identity Eye. Een gemeenschappelijke visie op de organisatie die (op 1 A4!) deelbaar is. De Identity Eye geeft richting aan:

  • De bedrijfscultuur
  • De stijl van leidinggeven
  • De externe communicatie
  • De interne communicatie
  • HR-management

Apples of Orange adviseert u in de eindrapportage ook hoe u de Identity Eye het beste implementeert in uw bedrijf.