Business Marketing Plan

Business marketing plan
Zoveel bedrijven. Zoveel businessplannen. Onze ervaring leert dat de kwaliteit van ondernemingsplannen nogal verschilt. De ontwikkeling van een sterk en 'toekomstproof' ondernemingsplan vraagt altijd om bewustwording. Kritisch kijken naar uw eigen organisatie is daarbij onontbeerlijk. Apples of Orange helpt u graag bij het ontwikkelen of herschrijven van uw businessplan.

De stappen

  • Inventarisatie (markt, bedrijf, ontwikkelingen)
  • Analyse (wat betekent dit voor u?)
  • Conclusie (wat gaan we dus doen?)
  • Plan (vastleggen wat we gaan doen, inclusief planningen en begrotingen)
  • Implementatie (hoe brengen we het plan succesvol ten uitvoer en zorgen we voor verankering?)
  • Evaluatie (op vaste momenten bepalen we met elkaar of we op koers liggen en zo niet: wat we moeten 'bijsturen')

Waarom met Apples of Orange?
Wij zijn externe specialisten met marketinggenen. Wij vertegenwoordigen altijd de mening van de klant. Dit voorkomt dat u gaat navelstaren. Dat u focust op uw eigen bedrijfsprocessen. Apples of Orange is kritisch en houdt u scherp. En dat is precies wat u nodig heeft bij de ontwikkeling van uw ondernemingsplan.

Ons doel is precies hetzelfde: samen met u het beste ondernemingsplan voor uw bedrijf realiseren en uitvoerbaar maken.