Business search

Business Search
Weet u wat de belangrijkste businesskansen voor uw bedrijf zijn de komende drie jaar? En hoe u deze vervolgens het beste kunt verzilveren? Het Apples of Orange Business Search-traject helpt u de juiste strategische keuzes te maken. 

Aanpak
Volgens een beproefde methodiek praten wij met u (en met uw medewerkers) en met de markt. We zetten hiervoor kwalitatieve panels in (bijv. een klantenpanel, prospectpanel, directiepanel en/of salespanel). Soms aangevuld met interviews (bijv. met opinieleiders of vertegenwoordigers van kenniscentra). In deze panels en interviews komt het volgende aan de orde:

  • Wat zijn uw belangrijkste businesskansen?
  • Hoe wordt de huidige dienstverlening van uw bedrijf beleefd (te toetsen door associatievragen)?
  • Wat zijn de randvoorwaarden en kritische succesfactoren om de businesskansen te kunnen verzilveren?
  • Debatteren met gebruikmaking van stellingen (om 'hot' issues in de markt of binnen het bedrijf te kunnen toetsen)

Naast de panels en de (optionele) interviews voert Apples of Orange - indien gewenst - ook een concurrentiescan uit.

Resultaat
Apples of Orange ontwikkelt - samen met u - een marketingstrategie op basis van de resultaten uit bovenstaand traject, inclusief pragmatische rapportage.

Deze geeft u focus en richting. U hebt helder in kaart waar uw kansen liggen en hoe u ze kunt verzilveren. Uw keuzes hebben draagvlak: zowel de markt als uw medewerkers hebben hun bijdrage geleverd.